Схiднi кав'ярнi

На вулицях Багдада можна побачити великi галявини пiд пальмами, прикрашенi барвистими жарiвками. Тут на лавах сидять за столами чоловiки i грають у домiно, нарди, курять булькочуче наргiле, п'ють каву або чай i просто дивляться на вулицю, лiниво перебираючи чотки. Це арабськi кав'ярнi. У східних кав'ярнях, якi вiдвiдує простий люд, лави застеленi тонкими циновками. В iнших кав'ярнях лавки значно кращi й прибранi килимами. Тут можна зняти взуття i всiстися на лаву з ногами, склавши їх по-турецькому.

Минули тi часи, коли кав'ярнi були затишним мiсцем, де можна було вiдпочити вiд мiського галасу. Ранiш у східній кав'ярнi вважалося непристойним голосно розмовляти, але тепер у бiльшостi з них реве радiо чи телевiзор, азартно сперечаються гравцi в домiно, лунають лементи вiдвiдувачiв, що пiдкликають офiцiанта - кахвачi, що безкоштовно пригощає гостей арабською кавою.

Цей вид тонiзуючого напою невiдомий у нас. Його готують у великому носатому кавнику, без цикорiю, але з рiзними спецiями, у пропорцiях, вiдомих тiльки самому кахвачi. У кав'ярнi такий кахвачi, добре знайомий завсiдникам, умiло сновигає помiж лавками, подзенькуючи маленькими порцеляновими пiалами. На перший знак вiн пiдходить i спритно вихлюпує на денце пiали кiлька ковткiв мутної жовтуватої рiдини. Можна випити один раз, другий i третiй i потiм вiддати горнятко хлопчиковi, що йде слiдом за кахвачi та миє їх. Просити кави пiсля трьох разiв у східній кав'ярні непристойно. Спритний кахвачi i його чудова арабська кава, за яку платить господар кав'ярнi, iнодi приманюють вiдвiдувачiв бiльше, нiж дорогi килими чи лавки. Безкоштовне частування кавою в арабських країнах сягає древнiх традицiй кочових племен Аравiї.

Жiнки до східних кав'ярень нiколи не заходять. Якщо чоловiковi, який iде з дружиною, необхiдно зайти в кав'ярню i перекинутися словом iз приятелем, дружина зупиняється збоку i терпляче чекає. Господар східної кав'ярнi, зазвичай, людина дуже поважана. Вiн звичайно в курсi всiх подiй, що вiдбуваються в окрузi, перший порадник у сiмейних i дiлових питаннях. Лiпше за нього нiхто не знає, де знайти вродливу наречену з пристойним вiном, чи забезпеченого нареченого. У сiльськiй мiсцевостi власник кав'ярнi - особа навiть авторитетнiша за старосту.

За давнiших часiв східна кав'ярня була мiсцем, де збиралися лiтнi чоловiки, i вiзита тридцятилiтнього вiдвiдувача розцiнювалася як неповага до традицiй i звичаїв. До восьмої години, пiсля вечiрньої молитви, бiльшiсть кав'ярень зачинялася, i працювали тiльки тi, де виступали спiваки, що акомпанують собi на раббабi, однострунному смичковому iнструментi, або ж затiвалися пiвнячi бої. Зараз багдадськi кав'ярнi захлиснув ритм життя сучасного великого мiста.