Зберiгання обсмажених зерен

Важливою є свiжiсть обсмаженого зерна. Його шлях вiд обсмажування до кавника повинен бути максимально коротким. Обсмажене кавове зерно - продукт вельми делiкатний, довго зберiгатися воно не може. При зiткненнi з повiтрям, особливо вологим, обсмажене зерно швидко втрачає смаковi i ароматичнi властивостi. У Францiї, наприклад, спецiальний закон зобов'язує виробника вказувати на упаковцi дату обсмажування або граничний термiн споживання кави. Для кращого зберiгання зерен iнодi застосовують глазурування сумiшшю цукру з декстрозою.

Обсмажена кава легко поглинає стороннi запахи. Зберiгання зерен бiля продуктiв, що мають рiзкий характерний запах, може безнадiйно зiпсувати каву. Найкраще тримати обсмаженi кавовi зерна в скляних банках з щiльно прилягаючою кришкою. До деякої мiри це оберiгає каву вiд дуже швидкої втрати аромату i випадкового всотування стороннiх запахiв. I все ж кожний день знижує якiсть зерна.

У вакуумних пакетах кава зберiгається декiлька мiсяцiв, але щойно пакет розкритий, термiн зберiгання обмежується 7-10 днями. Продовжити його можна, вдаючись до холодильника, причому зерна повиннi бути закритi у скляному посудi, куди не просякне волога i стороннi запахи. Перед меленням жодного розморожування робити не потрiбно. Зазначимо, що подiбним чином можна зберiгати у холодильнику i розмелену каву. Однак, при такому способi зберiгання, не можна використати каву частинами. При вiдкриваннi посуду на охолоджені зерна попадає вологе повiтря, яка потiм конденсується, i зерна вiдволожуються .

Який же граничний термiн зберiгання зерен? Вiдповiсти на це питання теж непросто. Треба враховувати i те, скiльки зберiгалося зерно до того, як було куплене в магазинi, i те, як Ви його зберiгаєте. Принаймнi, мова йде лише про один-два мiсяцi.

Свiжообсмажена кава має рiзкий, приємний запах. У цьому випадку зробити вибiр легко. Нескладно виявити кислий запах згiрклого, непридатного зерна. Важче визначити якiсть кави, обсмаженої десь мiсяць тому. Весь її аромат тепер зберiгається всерединi зерен. Тому давно обсмаженi зерна потрiбно розмолоти. Якщо кава ще свiжа, пiсля мелення Ви вiдчуваєте хороший аромат. Ну а якщо вiн не з'являється, справi вже не допоможеш.